İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres:
Denizer Caddesi Cevizli Kavşağı No: 2 Cevizli / Kartal İSTANBUL
Telefon:
+90 (216) 500 1 500
Eposta:
[email protected]
Web Sitesi:
http://www.kosuyolu.gov.tr/
Bu sayfa en son 17.09.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurum yetkilisi misiniz ? Sayfayı yönetmek için yetki talebinde bulunun.
24 Ocak 1985'te zamanın Başbakanı Turgut ÖZAL tarafından Sağlık Bakanı Mehmet AYDIN'a verilen direktif üzerine; İstanbul'da özellikle koroner bypass ağırlıklı bir kardiyovasküler merkezin kurulması, bu alandaki büyük boşluğun doldurulması ve koroner bypass ameliyatı için yurt dışına hasta akımının azaltılması amacı ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nden  Dr. Kemal BEYAZIT, Dr. Mehmet ÖZDEMİR ile Dr. Cevat YAKUT ve arkadaşları görevlendirilmiştir.

Kurulacak bu merkez için de Kadıköy Koşuyolu’nda faaliyet gösteren "Tüberküloz Dışı Göğüs Hastalıkları ve Astım Hastanesi" düşünülmüştür. Bu merkez Türkiye Yüksek ihtisas hastanesinin desteğiyle kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisine başlamıştır.

15 Eylül 1986'dan itibaren Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi desteğinden ayrılarak Doç.Dr. Yalçın GÜRAN Baştabibliğinde bağımsız bir kardiyovasküler merkezi olarak çalışmaya başlamıştır. Hastalarının tam güveni ve genç ekibin heyecanlı ve özverili çalışmaları sonucu ilk 100 açık kalp ameliyatı herhangi bir hasta kaybı olmaksızın başarılmıştır.

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi kendi kuruluş gerekçesi olan, İstanbul'da o zaman mevcut olmayan kardiyovasküler cerrahi ve girişimsel kardiyoloji alanındaki boşluğu kısa zamanda doldurmuş, gerek başvuran gerekse teşhis ve tedavisi yapılan hasta sayısı hızla artmıştır.

1987   yılında "Tüberküloz Dışı Göğüs Hastalıkları ve Astım Hastanesi" adı önce "Kalp ve Astım Hastanesi" müteakiben  "Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi" adını alarak, 12853 m2 kapalı alan ve 186 yatak kapasitesiyle 2005 yılına kadar Koşuyolu’nda hizmet vermeye devam etmiştir.

1988   yılına kadar modern bir kan bankası, hastane binasına yeni bir blok ilavesi ile "Acil Revaskülarizasyon Birimi" organizasyonunun gerçekleştirilmesi, merkezi sıvı oksijen tankının kurulması, ameliyathane, yoğun bakımlar, kan gazları ve diğer laboratuvarların araç ve gereç temini gerçekleştirilmiştir. Bu arada tarihi köşklerin restorasyonunu da yaparak tarihi ve milli bir görevi yerine getirmiştir.

KOŞUYOLU Hastanesinin kuruluş aşamasında ilk faaliyetlerden biri deneysel cerrahi için bir hayvan laboratuvarı olmuştur. Burada keçiler üzerinde akut ve kronik hayvansal deney olarak "Kardiyomiyoplasti Ameliyatının Deneysel Modeli"  ilk proje olarak  gerçekleştirilmiştir.

Klinik araştırma ve Kardiyovasküler cerrahide Türkiye'de çağdaş gelişmeyi yakalama ve en karmaşık cerrahi tedavi yöntemlerinin yerleşmesinde ve koroner cerrahisinin ilk geniş uygulamasının başlatılmasında en aktif uygulayıcıları KOŞUYOLU ekibi olmuştur.

KOŞUYOLU ekibi, İstanbul'da kalp cerrahisinde yeni ivmeler kazandırarak tarihi bir görev yerine getirmişlerdir. Birçok karmaşık operasyon ve cerrahi işlemi başarmıştır.  Aortik cerrahide özellikle dissekan  aorta anevrizmalarının tedavisinde dünyanın sayılı başarılı serilerinden birisini elde etmiştir.

Koşuyolu ekibinin uyguladığı yöntem ve prensipler tıp çevrelerince benimsenmiş ve bu kurumlarda da daha bilimsele çağdaşlığa ve üretkenliğe dönük bir kıpırdanma başlamıştır.

Bugün Türkiye'de kardiyovasküler ve kardiyoloji merkezlerinin ulaştığı cağdaş bilimsel rekabet ortamının doğmasında en büyük itici gücün Koşuyolu modeli olduğu tıp camiası tarafından bilinmektedir. 

1990 yılında Dr. Yalçın GÜRAN'ın emekli olması ile Dr. Cevat YAKUT başhekim olmuştur.  Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinin bilimsel çalışmaları da  ses getirmiş olup birçok ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde saygınlık kazanmıştır. Hekimlerimizin çalışmaları yurt içi ve yurt dışı yayınlarda yerini almıştır.Ulusal ve uluslararası, kongre, toplantı, panel ve sempozyumlar da en çok bilimsel etkinlik gerçekleştiren kurum olmuştur.

Ayrıca oldukça önemli sayıda uluslararası ve ulusal kongre, toplantı, panel ve sempozyum organizasyonlarında Koşuyolu ekibinin bilgi ve deneyimlerini dile getirmeleri istenmiş, bu bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmıştır.

Hemşirelikte branşlaşma alanında Devlet Hastaneleri bünyesinde ilk defa olarak "Yoğun Bakım Hemşireliği" sertifika programı uygulamaya konulmuştur.

1988 yılında Sağlık Bakanlığımıza "Kalp nakli" ile ilgili hazırlık bildirilmiş, eleman yetiştirme,  sterilizasyon odalarının yapımı ve cihazlandırılması, diğer bilimsel ve teknik hazırlıklar tamamlanmış, bunların sonucu yurdumuzdaki ilk başarılı ve uzun takipli kalp transplantasyonu Eylül 1989'da Koşuyolu ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Eylül 1989'dan Temmuz 2011’e kadar 102 kalp nakli başarı ile yapılmıştır.

Kalp nakli konusundaki hazırlıklar ve birikimler sürekli yenilenmiş, 22 Ocak 1993'de, Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen "multiorgan donasyonu" sonucu alınan bir kalp,  yine yurdumuzda ilk kez daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olan bir hastaya başarı ile nakledilmiştir.

Hastanemiz,  2005 yılı Haziran ayında Kartal’da bulunan 40308 m2 kapalı alana ve 441 yatak kapasitesine sahip yeni binasına taşınarak daha önce Kardiyoloji, Kardiyovasküler cerrahi Anestezi ve Reanimasyon dallarında verdiği eğitime, Cerrahi Gastroenteroloji eğitimini  de ekleyerek Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Hastanemiz halen 441 yatak kapasiteli olup 96 yoğun bakım yatağı mevcuttur. Hastanemizde 12 ameliyathane 6 angiografi kateterizasyon laboratuvarı  mevcut olup kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde ülkemizin sayılı merkezlerindendir.

01 Şubat 2009 yılında emekli olan Prof.Dr.Cevat YAKUT yerine,  hastanemiz KVC klinik şeflerinden Doç.Dr.Hasan SUNAR 04 Şubat 2009 tarihinde başhekim olmuştur. 23 Mart 2011 tarihine kadar bu görevi sürdüren Doç.Dr. Hasan SUNAR’ın başhekimlik görevinden ayrılmasından sonra 24 Mart 2011 tarihinde başhekimliğe hastanemiz kardiyoloji klinik şeflerinden  Doç.Dr.Ali Metin ESEN getirilmiştir.
  • Yorum yazmak için tıklayınız.
  • Olumlu Olumsuz
  • şebnem küçüktümer 27.04.2016 17:24
    hastaneniz holter bölüm sekreteri sayın DENİZ ATEŞOĞLU 'nun tüm hastalara güler yüz ve nezaketle davrandığını, tüm iyi niyetiyle işini çok iyi yaptığını gözlemledim.Bir kaç kere holter bölümüne gittim ve her seferinde aynı olumlu davranışlarını saptadım.Nezdinizde kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Aradığınız bilgilere eksiksiz ulaşabildiniz mi? Lütfen geri bildirimde bulunun.
Evet   Hayır