İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Adres:
Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi Balçova / izmir
Posta Kodu:
35340
Telefon:
+90 (232) 412 22 22
Eposta:
[email protected]
Web Sitesi:
http://www.hastane.deu.edu.tr/
Bu sayfa en son 15.12.2015 tarihinde güncellenmiştir. Kurum yetkilisi misiniz ? Sayfayı yönetmek için yetki talebinde bulunun.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi adı altında kuruldu. 1982 yılına kadar önce Karşıyaka Devlet Hastanesi sonra İzmir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık hizmeti sundu. 1982 yılında çıkan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde katılan fakültemiz, Ege Üniversitesi eski Eczacılık Fakültesi binaları tadil edilerek 1985 yılında 325 yatak kapasiteli Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak hizmete geçici olarak sokuldu.

Yine hastaların tek noktadan hizmet alıp, bürokratik işlemler ve sıra sorunlarını azaltacak bir sistem olan Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Parazitoloji, Farmakoloji rutin tetkiklerinin yapıldığı Merkez Laboratuvarı 1998 Şubat ayında 4. Blok açılmıştır. 1998 Mayıs ayında ise Muzaffer Kayhan Onkoloji Hastanesi çalışmaya başlamıştır. Bu alan hastanemizin temel hedeflerinden olan Onkoloji hastaları için referans merkezi olma amacı yönünden önem taşımaktadır.

Aralık 1998'de Hemodiyaliz ünitesinde yenileme çalışmaları yapılmış, fakat ideal koşulların sağlandığı yeni yerinde hizmete başlaması Ocak 2001 de gerçekleşmiştir. Aynı tarihte Koroner Anjiografi birimi yeni olanaklara kavuşup 5. Blokta göreve başlamıştır. Aynı yıl Eczane bu binada ideal şartlarda hizmete girmiştir.

Hastanemiz bugün 925 yatak kapasiteli yeni klinikler binası, Çocuk Acil'i, Tüp Bebek Merkezi, Organ Nakil Merkezi, ileri teknolojiyle hizmet veren Radyoloji Bölümü, Türkiye'de ilk kez Acil Tıp ihtisası veren Acil Servisi, küçük ve kısa izlem gerektiren cerrahi uygulamaların gerçekleştirildiği Gündüz Hastanesi, Karşıyaka'daki hastalarımıza hizmet veren Karşıyaka Polikliniği, 34 poliklinik, özel katı, kafeteryaları ile ülkemize gurur verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Hasta birimlerinin bu çok yönlü çağdaş yapılanmasının alt yapı çalışmaları ile desteklenmesi sağlık hizmetlerinin önemli komponentidir. Bu ön planda hemen dikkat çekmeyen, ancak hizmet kalitesi için büyük önem taşıyan konuya yeterli kaynak aktarılması prensibi kurumumuzda ön plandaki yerini korumuştur. Bu amaçla son 10 yılda verimliliği de arttıracak adımlar atılmıştır. Örneğin Şubat 1996 da açılan Form ve Basım Evi'nin kurulması bunlar için yapılan harcamaları düşürmüştür.

Çamaşırhane, Terzihane ve Merkezi Sterilizasyon üniteleri çağdaş donanımla 1998 de çalışmaya başlamıştır. Yemekhane ve Mutfak yenilenmiş ve hizmete girmiştir. Ayrıca hasta kayıt ve fatura bilgileri elektronik ortamda kaydedilmekte ve bu şekilde kullanılmaktadır.

Hastanemiz bir diğer ilke Eylül 1998 de bir kamu hastanesinde Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatarak imza atmıştır. Sistem hastane gereksinimlerine uyarlanmış ve yönetim anlayışı olarak "Sürekli İyileştirme Projesi" başlığı ile yürütülmekte olup, farklı alanlarda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. Bu sistemin en önemli getirisi süreçlerle yönetimin ön plana geçişidir. Ayrıca bu tarihte ilk stratejik planlama yapılmış ve uygun aralıklarla gözden geçirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda hastanemiz belirlenmiş misyonu, vizyonu, hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hazırlanmış planı olan bir kurumdur.

Dokuz Eylül Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eğitim alanını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunduğu Tıp Fakültesi, 1997 yılında aktif eğitime başlamıştır. Aktif eğitim, öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bilgiye ulaşarak kendisini geliştirmesi sistemine dayanır. Bu bağlamda klasik eğitimdeki ilk üç senede yer alan çok sayıdaki ders saati, yerini probleme dayalı öğrenme oturumlarına bırakmış, uygulama, mesleksel beceriler, alan çalışmaları, özel çalışma modülleri ile desteklenen eğitim sistemi, öğrencinin farklı kaynaklardan yararlanarak bilgisini geliştireceği serbest çalışma saatlerine önemli yer ayırmıştır.

Öğrenci ve tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitiminde önemli aktif eğitim sistemi humanistik yaklaşımdır. Bunun anlamı kişilerin yapacakları uygulamayı izlemeleri, daha sonra model üzerinde denemeleri, yetkin hale gelmeleri, son olarak da hasta üzerinde uygulamalarıdır. Bu amaçla hastanemiz bünyesinde Mesleksel Beceriler Laboratuarı oluşturulmuştur. Bu sistemin ideal olarak gerçekleştirilebilmesi, ender yapılan girişimlerin anında eğitim amacıyla kullanılabilmesi, çağdaş yöntemlerle kolayca sağlanabilmekte ve eğitim niteliği arttırılmaktadır. Bu sırada da hastaların yanlış uygulamalarla karşılaşması olasılığı düşürülmektedir.

  • Yorum yazmak için tıklayınız.
  • Olumlu Olumsuz

  • Bu kurumla ilgili hiç yorum yapılmamış, lütfen kurumla ilgili görüşlerinizi paylaşın.

Aradığınız bilgilere eksiksiz ulaşabildiniz mi? Lütfen geri bildirimde bulunun.
Evet   Hayır