Özel Onvak Hastanesi

Adres:
Akarbaşı Mahallesi Şehit Yusuf Turgut Sokak No: 5
Posta Kodu:
26020
Telefon:
+90 (222) 224 13 40
Eposta:
[email protected]
Web Sitesi:
http://www.onvakhastanesi.com
Bu sayfa en son 30.06.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurum yetkilisi misiniz ? Sayfayı yönetmek için yetki talebinde bulunun.
Onvak’ın Kuruluş Amacı ve Çalışma Şekil ve Yöntemi

       Organ nakli vakfının amacı, vakıf bünyesinde kurulacak ünitelerde, çeşitli organ nakillerine zemin hazırlamak için alt yapıyı kurmak, nakillere hazırlık üniteleri ve böbrek hastaları için hemodiyaliz, periton diyaliz ve hipertansiyon üniteleri ile bunları bünyesinde toplayacak hastane ve hastanenin alt yapısını oluşturan üniteleri kurmak, gene hastaneye ek olarak kalacak yerleri olmayan hastaların ve hastaneye hizmet edebilecek otel ve ücretli misafirhane, personel için lojman ve hizmet binaları ile bu hizmet ve ünitelere yardımcı tesisler kurmaktır.
Bu kuruluşları kurmanın yanında kuruluşların iç donanımlarını oluşturacak alet, techizat, alt yapı gereçlerini temin etmek, bunları iç piyasadan ve ihtiyaç halinde ithal yolu ile sağlamak, personel ihtiyacını karşılayarak kuruluşların çalışırlığını temin etmektir.
       Vakıf insan gücünü yetiştirmeye de önem vermekte olup, önemli bir gayesi de bu insan gücünün yurt içi ve yurt dışı eğitimine maddi ve manevi destek sağlar. Ayrıca organ Nakli birimine MADDİ VE TIBBİ DESTEK sağlayacak ikinci bir birim açılarak, bu birimin diğer tıbbi hizmetlere tahsis edilmesini sağlar ve destekler.
Vakıf konusu üzerinde kongreler, konferanslar düzenler, yayınlar yapar, burslar verir veya sağlar.
Bu amaçlar doğrultusunda yurt dışı bağlantılara önem verilerek Belçika Bent Üniversitesi Nefroloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Severin Ringoir ile bağlantı kurularak böyle bir kuruluş için fikir alış verişi yapılmıştır. Kendisinin vakıf kuruluşlarına yönelik büyük bir sempatisi mevcut olup bize yardım edeceğini ifade etmiştir. 1990 yılında başlayan ilişkiler büyüyen bir şekilde devam etmiştir. Bu ara Kılıçoğlu Sineması binasında bir oda kiralanarak Vakıf Merkezi yapılmıştır.
       Birinci sırada yer alan diyaliz merkezi kurma projesi çerçevesinde mükerrer defalar Belçika’ya gidilerek bölgeye yapılmak istenen yatırım anlatılmış bu çalışmalar Avrupa’daki Türk basının da yer almıştır. Prof. Dr. Haluk KİPER’ e Belçika Bent Üniversitesi Nefroloji Kliniği’nde hizmet içi eğitim verilmiştir.
       Prof. Dr. Ringoir’in talimatıyla ilk etapta 6 diyaliz makinesi Eskişehir’e gönderilmiştir. K.Mahmut Pehlivan caddesindeki Ilgaz Apt. zemin ve bodrum katı diyaliz merkezi olarak düzenlenerek faaliyete hazır bir hale getirilmiştir. Daha sonra Belçika’dan gönderilen 10 makine ile açılan diyaliz merkezi bölgeye son derece geniş anlamda hizmet vermeye başlamıştır.
Takip eden zaman biriminde hizmet içi eğitim için bir nefrolog, teknisyen ve bir de sağlık memuru gelerek gerek teknik ve taktik gerekse de tıbbi olarak çalışanlarımız eğitilmişler ve Türkiye’de ilk defa 1992 yılında Diyalizde Bikarbonat Solüsyon kullanılmıştır.
       1995 yılında Atatürk Caddesindeki bir binanın bodrum ve zemin katını kiralayarak yerimizi değiştirdik. Bu zaman aralığında Onvak Diyaliz Merkezi sadece Eskişehir’e değil, bütün bölgeye hizmet vermiştir. Zaman zaman yurt dışı kaynaklı makine bağışları yapılmıştır.1996 yılında Bolvadin Belediye Başkanı Mehmet Kayacan’ın arzusu ile Bolvadin’e Onvak’ın bir şubesi açılma kararı alınmış ve adı geçen ilçede diyaliz merkezi binası yapılarak tarafımızdan merasimle açılmıştır. Bolvadin diyaliz merkezi Türkiye’de bir ilçede açılan ilk diyaliz merkezidir. Bu merkez 2002’ye kadar hizmet vermiş ancak siyasi kadroların yarattığı problemlerden dolayı kapatılmak durumunda kalmıştır.
       Vakıf amaçlarımızdan ikinci kademede hastaneleşmek amacı vardı. Bu amaç çerçevesinde 2000 yılında şu anda hastanemizin bulunduğu arsa satın alınmış ve 2001 yılında inşaata başlanarak 8,5 ay gibi kısa bir sürede inşaat bitirilerek öncelikle diyaliz merkezi taşınmıştır. 2002 yılında da hastane hizmete girmiştir. Şu an itibariyle 150 kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz çalışan sayımızın büyüyen ve gelişen hastanemizle birlikte artmasıdır.
       Öncelikle hizmette kaliteyi öne alan kuruluşumuz imkânlar dahilinde milletimize hizmet etmektedir. Hedefimiz şartlar müsait olduğu takdirde Vakıf Üniversitesi de kurmaktır. Hastanemizi daha uygun hale getirmek ilkemizdir. Bu kapsamda hemen yanımızdaki arsa alınmış ve kanuni prosedürlerle tamamlanmasına çalışılmaktadır.
  • Yorum yazmak için tıklayınız.
  • Olumlu Olumsuz

  • Bu kurumla ilgili hiç yorum yapılmamış, lütfen kurumla ilgili görüşlerinizi paylaşın.

Aradığınız bilgilere eksiksiz ulaşabildiniz mi? Lütfen geri bildirimde bulunun.
Evet   Hayır